Våbenteknikker

Af Søren Niedziella

19.01.2002

Dette er et forslag til hvordan færdigheder som "Afvæbne" og "Skjoldangreb", samt et antal våbenteknikker fra Krigerens Håndbog kan tilføres til vores regler på en ny måde. Det er egentlig en fortsættelse af regelforslaget om kampvariationer, men kan bruges uafhængigt af dette.
Igennem hele regelforslaget skriver jeg "..lykkes med +5" og "..mislykkes med -7". Denne dobbeltkonfekt (som min matematiklærer i gymnasiet ville have kaldt det) er blot for at undgå alle misforståelser.
Det grundlæggende i forslaget er at disse teknikker, bliver dele (de skal dog købes ekstra) af ens våbenfærdigheder - ekstra muligheder - som lykkes hvis RPen klarer sit FV-slag med en forudbestemt diffenrence. Regelforslaget er langt fra færdigt, og er nærmere et diskussionsoplæg. Til sidst i dokumentet rejser jeg da også en række af mine egne uafklarede spørgsmål - som jeg så forhåbentlig kan få hjælp til at løse!

Som eksempelteknik kan jeg tage "Skjoldangreb":

Navn:"Skjoldangreb"
Våben: Kan udføres med alle skjolde undtagen Pavise.
Dif-krav: +5
Pris: 10 EP/Berf
Beskrivelse: RPen laver et angreb med sit skjold, et stød med kanten eller slag med skjoldbuklen og giver skade efter krigerens håndbog (i SP). Evt. kan særlige skjolde forekomme med stødklinger på skjoldbuklen, disse kan give KP skade.
Xtra: Angreb med skjolde større end et lille rundskjold koster 2p udmattelse.

Forklaringer

Våben: Siger sig selv. Teknikken kan f.eks. være mulig med alle våben eller kun økser etc.
Dif-krav: Kan betyde to ting. Ved teknikker hvor modstanderen ikke har noget "modstandsslag" er det blot et minus på CL for at kunne udføre teknikken. Ved f.eks. afvæbne, kan det være at modstanderen er ved at lave en parade, i såfald er dif-kravet den diffenrence som RPen skal opnå, sat i forhold til hvor godt modstanderens slag er. Eks. En RP har initiativet og forsøger at afvæbne en angribende ork, teknikken har et dif-krav på +10. RPens slag lykkes med +12. Orken laver et angreb med sit våben og lykkes med +5. Samlet bliver resultatet kun +7 til RPens fordel og hans afvæbne lykkes ikke, desuden får han en krumsabel i knolden.
Pris: Prisen er givet i EP (hvis SL tillader at man køber teknikken når ens person laves) eller Berf (hvis den købes imellem eventyr).

Jeg forestiller mig at følgende teknikker kan beskrives med disse regler:

Som det ses af listen har jeg langt fra taget alle våbenteknikkerne fra Krigerens Håndbog med. De fravalgte er primært teknikker, der giver mere i skade. Det har vist sig at være meget svært at overføre visse teknikker til vores kampsystem, da de kun giver mening i et system med flere (mange) handlinger pr. SR - det fremgår nok tydeligt af listen herunder (der i høj grad har form af et debatoplæg)!

Forslag til våbenteknikker

Navn:"Skjoldangreb"
Våben: Kan udføres med alle skjolde undtagen Pavise
Dif-krav: +5 abs
Pris: 10 EP/Berf
Beskrivelse: RPen laver et angreb med sit skjold, et stød med kanten eller slag med skjoldbuklen og giver skade efter krigerens håndbog (i SP). Evt. kan særlige skjolde forekomme med stødklinger på skjoldbuklen, disse kan give KP skade.
Xtra: Angreb med skjolde større end et lille rundskjold koster 2p udmattelse.

Navn:"Afvæbne"
Våben: Kan udføres med alle våben
Dif-krav: +10 rel
Pris: 15 EP/Berf
Beskrivelse: RPen forsøger med sit våben at afvæbne modstanderen. Teknikken kan bruges ved angreb såvel som forsvar. Mislykkes slaget, gælder forsøget ikke som en normal parade eller et normalt angreb. Lykkes teknikken lander modstanderens våben 1T3 m væk. Et perfekt slag medfører at man kan tage våbnet fra modstanderen og selv bruge (skulle man have en hånd fri) - det kræves dog stadig at modstanderen mislykkes med et halvSTY/STY slag -5. Har modstanderen sikret sit våben med en rem, mister han blot grebet.
Xtra: Modstanderen skal lykkes med et halvt STY-slag for at beholde våbnet i hånden. Er der tale om et tohåndsvåben, har modstanderen et normalt STY-slag. Hvis RPens våben har en mindre VL end modstanderens, får RPen -5 på CL i "Afvæbne" for hvert niveaus forskel (skal det omvendte også gælde?).

Navn:"Finte"
Våben: Kan udføres med alle våben
Dif-krav: +varierer (dog mindst 5) abs
Pris: 10 EP/Berf
Beskrivelse: Bruges ved angreb. RPen påtager sig en ekstra modifikation på sit angrebsslag, hvis slaget lykkes får modstanderen denne modifikation som fradrag på sin CL i at parere det pågældende angreb. Mislykkes RPens slag, så mislykkes hele angrebet.
Xtra: Modstanderen kan gennemskue finten hvis han lykkes med et halv FV i nærkampsvåben eller halv INT (vælger selv). Lykkes det at gennemskue finten, får modstanderen intet afdrag på paraden.

Navn:"Bryde våben"
Våben: Kræver et våben med "brydeklinger" påsat
Dif-krav: +10 rel/abs?
Pris: 15 EP/Berf
Beskrivelse: Hvis teknikken lykkes skal angriberen slå et slag på modstandstabellen med sin STY mod modstanderens våbens BV. Lykkes dette slag knækkes modstanderens våben. Teknikken kan også bruges til at afhugge våben med træskaft (kræver at angriberen har et sværd/en økse).
Xtra: Kan kun bruges ved parader?

Navn:"Kaste sværd"
Våben: Kan udføres med alle sværd.
Dif-krav: +10 abs
Pris: 15 EP/Berf
Beskrivelse: RPen kan kaste sit sværd og give normal skade (dog halv SB). Hvor langt sværdet kan kastes afgøres af typen: Tohåndssværd (3 felter), Slagsværd (4 felter), Langsværd (4 felter), Bredsværd (5 felter) og Kortsværd (6 felter).
Xtra: Ingen yderligere kommentarer.

Navn:"Tvinge ud af balance"
Våben: Kan udføres med alle våben.
Dif-krav: +10 rel
Pris: 10 EP/Berf
Beskrivelse: Kunsten at presse en modstander så hårdt med sit våben, at han tvinges tilbage hurtigere end han kan klare, så han bringes ud af balance. Hvis det lykkes får modstanderen -5 i CL på alle forsvar og angreb i resten af runden og -5 på initiativet i næste.
Xtra: Skal modstanderen få et halvt SMI-slag for at holde balancen?

Navn:"Angribe bagfra"
Våben: Alle
Dif-krav: +?
Pris: ? EP/Berf
Beskrivelse: Den angribende kan glide forbi modstanderen ved et angreb og havne bag dennes ryg. Teknikken er ikke mulig at bruge imod en modstander som er forberedt og har sin fulde opmærksomhed rettet mod angriberen, kun imod modstandere i en mere tumultagtig kamp, som distraheres af andet.
Xtra: ?

Navn:"Vride klinge"
Våben: Alle sværd
Dif-krav: +5 rel
Pris: 10 EP/Berf
Beskrivelse: Vride klinge er at tvinge modstanderens våben væk fra kroppen, så man kan angribe hans hånd og arm. Hvis teknikken lykkes rammer man modstanderens sværdarm.
Xtra: Kan det bruges mod tohåndsvåben?

Spørgsmål/problemer

1. Ang dif-krav. I situationer hvor modstanderen har et FV-slag der påvirker, skal dif-kravet så gælde både for RPens eget slag og for den samlede difference? Man kan forestille sig i eksemplet at orchen mislykkes med -5. På den måde har man opnået dir-kravet ... og så alligvel ikke? Evt. kan man ved nogen teknikker sige at kravet er relativt (rel) (dvs. kun i forhold til modstanderns difference - man skal dog lykkes med sit slag for det pågældende våben) og ved andre kan det så være absolut (abs) (man skal selv opnå kravet).

2. Skal man kunne købe en teknik for normale erf. i den relavante grundfærdighed (evt. + bonuserf.)?

MVH.
Søren N