Kampvariationer

Af Søren Niedziella

Revideret 06.09.01.

I en kamp sammenlignes de differencer som de kæmpende får på deres respektive slag - den laveste trækkes fra den højeste. Dette gælder også hvis en parade/eller et angreb mislykkes - modstanderen får så desto større difference. Personen med den højeste difference får derefter en af følgende fordele (alt efter hvor stor forskellen mellem differencerne er):

Ex: Skjoldbjørn (Økse FV 14) kæmper mod en Ork (Krumsabel FV 16). Skjoldbjørn har vundet initiativet og tæsker løs på orken, der forsøger at parere. Skjoldbjørn slår "5" og lykkes altså med "9". Orchen slår "11" og lykkes med "3". Skjoldbjørn får altså en fordel på 9-3=6 og SL giver ham lov til at slå en slagsmålslag, for den nævne han får mulighed for at proppe i ansigtet på orken! For at ikke at sænke farten i kampen alt for meget, bør SL nok fortælle hvilken (med tryk på 1) ekstra handling spilleren får. Det der tager længst tid i kamp er nemmerlig når spilleren skal træffe et valg....

Gode slag belønnes bedre

Dette regelforslag har flere fordele. For det første belønnes gode slag (der ikke er perfekte) - dvs. det betyder noget om man lykkes med 2 eller med 18! Samtidig "straffes" dårlige slag - dvs. det betyder noget om man mislykkes med 2 eller med 18! Det giver dermed mulighed for en meget mere varieret og spændende kamp - selvfølgelig på bekostning af hastighed (med forhåbentlig opvejer fordelene dette).

Våbenteknikker

Endnu en mulighed er at vha. dette system tilføje særlige kampteknikker på en smidig måde. En teknik (f.eks. afvæbne) kan tillægges som en +15 handling (dvs. brugeren har muligheden for at afvæbne, hvis diff. mellem angrebs- og forsvarsslag bliver +15 til hans fordel). På denne måde afspejles også det faktum at det bliver lettere at afvæbne, når man bliver bedre til sin våbenfærdighed - samt at det er nemmere at afvæbne en person med lavt FV end en med højt FV (hvordan man så "køber" muligheden for at afvæbne, eller om den indgår i alle våbenfærdigheder må lige tænkes igennem).

Særlige våbenbeskrivelser

Hver våbentype vil kunne beskrives bedre ved at lave tabeller, der beskriver de effekter som gode slag har for netop det våben man bruger. Dolken kan f.eks. have nemmere end 2H-sværdet ved at lave et ekstra angreb. Øksen har mulighed for at trække modstanderens skjold væk. Mulighederne er mange og ved at læse lidt om de forskellige våbens fordele (og ulemper), kunne man differentiere bedre mellem de forskellige våben.

Yderligere tanker

Efter at det med stigende tydelighed er ved at gå op for mig hvor stor en del af nærkamp med våben der udgøres af slag, skub, spark og ligenende, øges trangen til at udvidde DoDs kampsystem. Slåskamp (dvs. spark, slag, skub etc.) bør derfor integreres i højere grad som en del af det at lære sværd/økse(whatever)-kamp. En måde der, ligesom ved den nye undvigefærdighed, kan indføres med tilbagevirkende kraft, er at gøre slagsmål til en underfærdighed baseret på bla. bedste nærkampsvåbenfærdighed.


Søren Niedziella