Undvige

Af Søren, Simon og Robert (Svensken)

Revideret 01.02.02

Undvige indføres som en særlig type færdighed, der er afhængig af SMI og spillerens bedste FV i nærkampsvåben. FV Undvige = (halv SMI + halv (bedste) nærkamps-FV). Eventuelle decimaler afrundes nedad! Man bliver kun bedre til at undvige, hvis ens nærkamps-FV (eller evt. SMI) stiger.
Man har altid et undvigeslag i hver SR, ud over ens andre handlinger. Det er altså muligt at f.eks. angribe med sit sværd og derefter undvige een modstanders angreb! Man kan dog ikke både undvige og parere samme slag (eller hvad?). For at afgøre om undvigemanøvren lykkes, slår man et Undvige-slag.

Der findes to typer for undvige: Stridsundvige og Totalundvige. Stridsundvige fungerer som beskrevet her overfor, mens totalundvige fungerer noget anderledes. Vil man totalundvige kan man ikke foretage sig andet i den pågældende SR - til gengæld gælder slaget, som et forsøg på at undvige samtlige modstandere man har i den pågældende SR.

Følgende modifikationer gælder for begge typer undvige:

  1. Man får modstanderens difference (på hans angrebslag) som afdrag på CL.
  2. Hvis man har vundet initiativet: CL +5.
  3. Hvis man har tabt initiativet giver det ingen modifikation.
  4. Hvis man kæmper mod en person der har helteevnen "Snabbslående", får man CL -5 (gælder ikke hvis man også selv er "Snabbslående".
At undvige et slag kræver megen bevægelse og koster derfor 2 points udmatning (+ evt. belastningsmodifikation).

Søren Niedziella