Regler om udmattelse

Af Søren Niedziella

Revideret 01.02.02

Korttidsudmatning

Disse regler er taget stort set direkte fra rollespillet EON.

Alle personer har et antal udmatningkolonner. Antallet udregnes på følgende måde for mennesker, elvere, hobbiter etc:
Antal kolonner = ((FYS/3)+(PSY/6)).

For dværge og orcher gælder:
Antal kolonner = ((FYS/2)+(PSY/6)).

Ved udregningen afrundes først til sidst! Jeg har, som det tydeligt fremgår, valgt at prioritere FYS højere end PSY!

Dette nu fundne antal kolonner afgør hvor hurtigt personen bliver udmattet i en kampsituation. Hver handling der fortages i kampen "koster" 1 kryds i udmatningskolonnerne. Udfører man både en parering og et angreb i en SR, koster det således 2 krydser. For hver SR hvor man ikke foretager sig noget aktivt genvinder man ét (1) points udmatning.

Skema
Billede 1: En person med 10 udmatningskolonner (dværg) og uden BM, har her kæmpet i 5 SR med sin økse!

Man udfylder sine kolonner ved at afkrydse udmatningspoint i række efter række. Når man har kæmpet i så lang tid at antallet af rækker når en modifikation på CL påregnes på alle handlinger. Denne modifikation gælder så indtil personen har hvilet så lang tid at udmatningen er aftaget.
Regler for belastningsmodifikation (BM) kommer nu virkelig til sin ret idet BMen lægges til "prisen" i udmatningspoint for hver handling. En person med -1 i BM betaler således med to krydsers udmatning for hver handling i en SR. Udfører vedkommende to handlinger i en SR, bliver prisen fire points udmatning i den pågældende SR!

Skema
Billede 2: En person med 7 udmatningskolonner har kæmpet i 9 SR med både parering og angreb hver runde. Han har i øjeblikket CL -1.

Følgende handlinger koster ekstra udmatning:
  1. Undvige (både Strids- og Totalundvige) koster 2p. udmatning.
  2. Handlinger med Tohåndsvåben koster 2p. udmatning.

For magere gælder følgende om udmatning:
  1. Det koster et points udmatning pr. E at kaste en besværgelse (hvad enten den lykkes eller ej)!
  2. Det koster et points udmatning pr. runde en mager opretholder sit magiske forsvar (se forslag/diskussion i FORUM)!


Langtidsudmatning

Jeg foreslår at vi også indfører en variant af EONs langtidsudmatning (LU). LU giver modifikationer på samme måde som stridsudmatning (den ovennævnte type), men genvindes langsommere og fåes på andre måder. LU genvindes med en hastighed af 2*FYS/døgn og kun hvis man ikke er påvirket af søvnmangel, sult eller temperaturekstremer (stor varme/kulde).

De områder hvor jeg ser at brugen af LU kan finde indpas er ved lang og/eller forceret march, ved heling med droger/magi, samt som en passende modifikation ved søvnmangel. Jeg foreslår derfor følgende:

  1. For hvert KP man bliver helet (droger ell. magi) får man 1 p. LU.
  2. Man genvinder ikke LU hvis man sover i sin rustning.
  3. En god nats søvn (8 timer) er påkrævet for at genvinde LU.
  4. LU genvindes først efter første (gode) nats søvn.
For regler om LU og march findes der strålende tabeller i EON som vi kan benytte indtil vi finder egne regler.

Bemærk at dette selvfølgelig kun er et første udkast, der skal prøvespilles grundigt før reglerne "endeligt" fastlægges! LU kan desuden snidt noteres på skemaet med udmattelseskolonner (det har de EON folk nemmerlig tænkt over).