To våben

Af Søren Niedziella

Færdigheden "To våben" har altid skabt problemer, ligesiden den for første gang blev nævnt. Beskrivelserne har altid være så vage, at det ikke med sikkerhed har kunne afgøres hvorledes færdigheden egentlig skulle fungere. Takket være diskussionen på FORUM om "To våben", er der dog fremkommet en meget god løsning til denne problematiske færdighed. Man køber simpelthen en færdighed, der omhandler brugen af et våben i "skjoldhånden". Denne færdighed betaler man så dobbelt pris for og den fungerer som enhver anden færdighed mht. erfaring. Jeg foreslår at færdigheden "To våben" udgår og erstattes af "(indsæt våben) i venstre hånd". Prisen bliver den dobbelte af normal og alle der har færdigheden "To våben", får foræret et tilsvarende FV i denne færdighed!!!!

Tilbage er så kun at diskutere hvilke, og hvor store, våben der kan bruges i "skjoldhånden"! Et forslag kunne være at man kan købe dolk/parerdolk (pris: 5) eller "våben der giver 1T6+x" (pris: 6). Dvs. de største våben man kan bruge giver 1T6+x KP/SP i skade (hvilket svarer til fx. kortsværd, kølle og håndøkse)!

Søren Niedziella