At kaste en besvægelse

Af Nina, Jacob, Simon og Søren

Elementarmageren der, med sine voldsomme fagter og magtfulde urgamle ord, former og afsender sin brændende død, er et klassisk billede i rollespil. Ligeledes "klassisk" er mageren, der diskret forsøger at kaste sin ildbesvægelse, for han vil helst ikke skille sig ud fra mængden. Her har altid været lidt at et dilemma: hvor meget kræves der egentlig, af fagter og udråd, for at kaste en besvægelse?

Vi kom frem til følgende forslag, der afhænger af hhv. magerens FV i magiskolen (FVM) og besvægelsens skoleværdi (SV). Det bliver dermed forskelligt alt efter hvor "svær" besværgelsen er.....

1. Hvis FVM er 0-4 > SV.
Det kræver voldsomme FAGTER og kraftige (dvs. højlydte) ord at kaste besvægelsen. Dette er noget som alle, der ikke lige er optaget af at blive slået ihjel, lægger mærke til! Det tiltrækker altså ligefrem opmærksomhed!

2. Hvis FVM er 5-9 > SV.
Mageren kan nøjes med håndbevægelser og ord (i normal samtalestyrke) for at kaste sin besvægelse. Foregår det i et fyldt lokale med højt støjniveu, er der nok ingen der lægger mærke til det. Foregår det i en lille gruppe, uden væsentligt lydnivau, lægger man sikkert mærke til det!

3. Hvis FVM er 10-14 > SV.
Mageren behøver nu ikke at anvende fagter og kunne teoretisk set have hænderne bundet på ryggen. Der kræves kun tale (i samtale-nivau). Ganske diskret, mageren taler blot på et uforståeligt sprog.

4. Hvis FVM er 15+ > SV.
Its all in the mind! Ingen ydre fagter eller tale af nogen art kræves. Mageren kan teoretisk set være bundet og have et æble i munden. Ingen opdager noget, før det er for sent..........

Det er jo alt sammen meget godt (synes vi). Men mulighederne fortsætter. Hvis en besvægelse, for en given mager, hører til i kategori 1 (dvs. tiltrækker al opmærksomhed) skal kastes meget diskret (f.eks. kun tale - kategori 3) så får mageren -10 på CL! Han kunne også vælge blot at dæmpe det lidt (kat. 2) CL -5. Eller forsøge at gøre det helt umærkbart (kat. 4) -15 CL. Modifikationerne er selvfølgelig ud over hvad mageren ellers har, ved f.eks. ekstra effektgrader!!