Rodekassen

Her findes alle de små regelændringer og forslag, fra diskussioner i FORUM og SLers gale fantasi, der ikke er "store" nok til at være et egentligt regelforslag. Denne side er en huskeseddel, så vores små ændringer ikke forsvinder i FORUMs overvældende diskussionsvirvar. Er der en detalje fra FORUM, som du mener vi ikke bør glemme, så skriv ind til Webmaster.


Om at få helende droger i bevidstløse personer...
For at få en bevidstløs person til at indtage en helende droge eller lign. kræves et slag for "første hjælp" med halv CL. Mislykkes dette slag er den pågældende dosis af drogen spildt.
(Simon)
Helende effekt som førstehjælp...
Hvis en såret person, der endnu ikke har fået lagt første hjælp på sig, får en helende droge - bruges ét points helende virkning til at lukke sårene. Eksempel: En dosis Cepir, givet til en person der har blødende sår, medfører IKKE at personen får KP tilbage. Kun at sårene lukkes.
(Søren N)
Om afvæbne...
Som vi snakkede om i går, var det bedste at droppe "Afvæbne" som selvstændig færdighed!
Istedet kunne det så blive et resultat af differenceforskelle, på linie med de forslag givet i regelforslag nr. 12 "Kampvariationer". Afvæbne kunne være en 10+ mulighed (måske 15?), hvor modstanderen skal klare et halv-STY-slag for ikke at miste våbnet.
På den måde bliver det noget som alle teoretisk set kan, men de med højest våbenfærdighed har størst mulighed for!
(Simon & Søren N)
Angreb der skubber modstanderen tilbage...
Her kunne passende gælde at hvis angrebets skade (før evt. ABS) er større end den ramtes STO - er der risiko for at denne presses tilbage. Man kunne så kræve at den parerende relativt skal lykkes med +5 (i forhold til angriberen) for ikke at blive skubbet. Hvis han lykkes har paraden rettet angrebet kraft væk.
Istedet for at fastsætte en fast modifikation på pareringsslaget, så kunne vi måske lave den skade afhængig. Evt. angrebsskade minus forsvarers STO = modifikation.
(Niels og Søren N)
Om heltefærdigheden lægeevne...
Her kommer lige endnu et forslag til hvordan heltefærdigheden "Lægeevne" kan fungere:
1. Helten får hvad der svarer til FV 20 i Første Hjælp.
2. Helten får hvad der svarer til B1 i Lægekundskab
3. Helten kan suge giften ud af et sår (kunne være indenfor f.eks. 5 SR og gøre at giften kun virker med halv STY).
4. Helten slår et slag for hver kropsdel han forbinder - dette slag modificeres som vanligt (-3,-5 og -8):
4a. Slaget lykkes. Helten lukker såret og heler 1 KP. Tager halv tid.
4b. Slaget mislykkes. Helten lukker såret. Tager normal tid.
4c. Helten slår "20" og der sker ikke en tøddel.........
Den dyre version, hvis den forsat skal eksistere, kunne så hele 1T2 (hvis den lykkes).
(Søren N)
Mere om heltefærdigheden lægeevne...
Kunne man sige, at Helten med Lægeevnen via sin perfekte Førstehjælp heler 1 KP og 2 SP - pr. kropsdel. Og med den udvidede (+5 HP) heler 2 KP og 4 SP. Vel at mærke pr. hver eneste Førstehjælp, hvilket vil sige op til en gang pr. sårer kropsdel. ?
Dette ville så betyde, at Helten blot lægger en forbinding, der er så velsiddende, at den støtter og holder såret sammen så effektivt, at det lukker helt (heler) - og måske netop (i grænsetilfældene) muliggør at RP vågner eller får førligheden tilbage.
(Simon)
Om Forflytning - ny beregningsform...
God idé at lade SMI tælle dobbelt (og lade FYS udgå). Så kan vi jo let fortsætte med at anvende den sædvanlige tabel (Det ér jo nok bedst ikke at lave alt for mange nye tabeller...).
(Søren N)
Om giftes effekt på elvere...
1) Gifte får kun effekt, hvis de blandes med særlig droge og/eller
2) Særlige gifte virker på elvere, (men ikke på mennesker) og/eller
3) Gifte påvirker elvere i mindre grad end de påvirker mennesker - som det er tilfældet med alkohol i de nuværende regler og/eller
4) Elvere får blot en bonus på modstandsslaget overfor giften, men lider fuld skade (som forslået af SN og SS)
Jeg synes selv bedst om forslag nr. 3)
(Lars)
Mere om gift, bivirkninger og elvere...
I denne tid hvor der blødes op på "absolutterne" i vores regler, synes jeg det ligger lige for, at give elverne +10 (f.eks.) på modstandsslag mod gifte (af ikke-alkymisk/magisk/dæmonisk oprindelse) og -10 på slag på bivirkningstabllen (resultater under 1 medfører så ingen bivirkninger)!
(Søren N)
Initiativ og tunge våben...
I de efterfølgende runder har du så noget meget spændende med: - våbnets STY-gruppe (som jeg formoder er STY-kravets gruppe). Jeg formoder at det er tanken om at tungere våben er langsommere, der ligger bag..... Den skal jeg ligge tygge lidt på.
(Andreas)