Regler om magisk forsvar

Af Søren Niedziella

Revideret 21.09.01.

Dette er et forsøg på en nærmere beskrivelse af forslaget om en ny form for magisk forsvar, der forhåbentlig kan gøre kampe mellem magere mere spændende. Forslaget er lavet på baggrund af en snak om emnet mellem SiS, JPØ, NAAN, PB og undertegnede, samt input fra FORUM (tak, Casper!)

Psyken som magisk forsvar

Magere (dvs. RP som har FV i en magiskole) har evnen til at med deres sind skabe et magisk forsvar (MF). Enhver form for magi (selv fysisk) der påvirker mageren direkte eller indirekte, skal først trænge igennem det magiske forsvar. I denne forbindelse er det vigtigt at skelne mellem grundegenskabsværdien i PSY (der stort set ikke ændres) og mængden af effekt PSY (som er den mængde PSY der kan bruges til at kaste besværgelser med - og lave et MF med). GrundPSY bruges til at overvinde andres PSY ved ikke-fysiske besvægelser, at modstå andres forsøg på at overvinde ens egen PSY samt ved slag på skræktabellen. Effekt PSY bruges til at kaste besværgelser med, samt at lave et MF.

Udseendet af MF

Et magisk forsvar er noget af det første en lærling ud i magiens kunst trænes til at frembringe. Det er intimt forbundet med hans sind og tager derfor ofte udseende, både astralt og effektmæssigt, af magerens skole og personlighed. Som eksempel kan nævnes Animisten Haridrin, hvis MF på det astrale plan viser sig som en evigt voksende slyngplante der omkrandser mageren - når f.eks. en ildkugle standses af Haridrins skjold omdannes den øjeblikkeligt til en sky af smukke sommerfugle. Mulighederne er uendelige - lad os udnytte de visuelle aspekter ved denne regel maksimalt!

Her er en række forslag fra Jacob til inspiration

Nekromanti
Huden bliver gennemsigtig og knoglerne/kraniet fremstår synlige under en bølgende sky af mørke.
Elementarmagi
En kappe af glødende ild / frysende kulde efter magerens foretrukne formular.
Harmonisme
En vildtvoksende kappe af ranker og blomster.
Illusionisme
INGENTING ? Eller evt. evigt vekslende farvespil. Det ville være sjovt hvis en af skolerne ikke var så synlige - det kunne skabe hovedbrud hos spillerne: Er han en skummel illusionist eller bare en bonde som han siger ?
Heksekunster
Slanger/en sort kat/sort fugl på skulderen ?
Mentalisme
Magerens fysik fremstår skiftende almindeligt og mere stærk og imponerende (som ved minimagi).
Dæmonologi
Hæ-Hæ-hæææ. Klør/hugtænder/horn/skæl osv. Evt. en Dæmon i skyggeform bag mageren.
Dragemagi
En gennemsigtig/skyggeagtig Drage står bag mageren. Endnu bedre end Dæmonologi...
Husk dog at det ikke kun er magiskolen, men i mindst lige så stor grad magerens person (det være sig hans forestilling om sig selv, hans drømme, hans underbevidsthed) der afgør udseendet! Herved kan der skabes rigeligt med forvirring om hvilken skole han så egentlig tilhører!


Regler

1. Styrken af MF

Et MF har en styrke målt i effektgrader (E), der skal overvindes af den indkommende magis effektgrader på modstandstabellen. Hvis den indkommende magi "vinder" kan den derefter påvirke mageren (hvis den er fysisk kommer effekten direkte, ellers skal den også overvinde magikerens PSY for at påvirke denne). Hvis den indkommende magi "taber" har den ingen effekt på mageren. Eks: Hvis der kastes en "Eksposion" nær mageren påvirkes han kun hvis MF´et overvindes. Hvis der kastes en "giftsky"/"mørke" eller anden besværgelse med områdeeffekt gælder den samme - hvis ikke besværgelsens E overvinder MF på modstandstabellen, har den INGEN effekt på mageren! Bemærk! Modsat besværgelsen "Antimagi" kastes den angribende magi IKKE tilbage!

2. Dannelse af MF (rev)

Det tager 1 SR at danne et MF og et MF har en varighed på 1 SR. Mageren bestemmer først i en SR om han vil danne et MF (eller fortsætte med at opretholde et allerede dannet MF). Han bestemmer også her hvor mange PSY han ønsker at "låse" i sit MF (og dermed hvor kraftigt et MF der dannes). MFet dannes først i næste runde, før eventuelle besværgelsers effekt (også kvikke besværgelser). I den SR, hvor mageren dammer sit MF, kan han ikke kaste andre besværgelser. Han kan dog godt bevæge sig og/eller slås - blot må han ikke komme i kontakt med jern (jf. pkt. 12).

3. Udstrækning af et MF

Et MF dækker dækker magerens krop samt et område 2 cm derfra. Dvs. magerens beklædning er stort set dækket omend rygsække, store flagrende kapper og spidse hatte kan blive godt afsvedne hvis der f.eks. kastes "ild" mod mageren.

4. MFs styrke

Et MFs styrke er afhængigt af hvor mange point effekt-PSY mageren ønsker at bruge på forsvaret. 2 point PSY giver E1 MF.

Låst PSY

Mageren "bruger" ikke den PSY der lægges i et MF. Istedet er disse PSY blot "låst" i den SR forsvaret virker og kan der ikke bruges til andet (dvs. den kan IKKE bruges til at kaste besværgelser med).

6. Kun egen PSY

Et MF kan kun skabes af magerens egen PSY, ikke PSY der fåes fra stave, smykker eller andre PSY-kilder. Dette forhold gør at Stavmagere kun kan bruge deres egen PSY og ikke stavens til at danne MF!

7. Opretholdelse af MF

Det er muligt at opretholde et MF ved konstant at gendanne det. Det vil således eksistere uden nogen "pauser" hvor mageren kan angribes frit.

8. Ændring af MF (rev)

Styrken af et MF kan ændres fra SR til SR uden at MFet brydes. Ændringen sker blot ved en tankes kraft og foregår derfor utroligt hurtigt - dvs. før kvik magi i samme SR, men dog efter effekt af angribende magi kastet i sidste SR. Den maksimale styrke hvormed en mager kan forøge sit MF hver SR er givet ved den gruppeværdi mageren har i sin magiskole. En mager kan dog altid afbryde sit MF, ligemeget hvilken styrke det har (ex. Mageren Jhanis har FV 14 i sin magiskole, det giver en gruppe-værdi på 3. Han kan altså maksimalt øge sit MF med 3 effektgrader per stridsrunde).

9. Udmattelse (rev)

Det koster 1 points (strids-) udholdenhed hver runde en mager danner eller opretholder et MF.

10. Besværgelser og MF

10. BESVÆRGELSER OG MF
Det er muligt at kaste besvægelser og anvende alle andre færdigheder på normal vis, dvs. uden modifikation, samtidig med at et MF opretholdes.

11. Genvindelse af PSY

Mageren kan ikke genvinde PSY i perioden hvor et MF opretholdes.

12. MF og jern

Hvis en mager kommer i fysisk kontakt med jern kan han IKKE opretholde sit MF! Det forsvinder øjeblikkeligt og de "låste" PSY kan bruges fra starten af den efterfølgende SR.

13. Bevidstløshed (rev)

Hvis en mager mister bevidstheden ophører hans MF øjeblikkeligt! Magere kan dog godt tage skade og samtidig opretholde deres MF.

14. Flere angreb mod MF

Selv om et MF gennembrydes af en angribende besværgelse, vil det fortsat eksistere så længe mageren er ved bevidsthed. Det vil således stadig fungere mod andre magiske angreb i samme runde og skal ikke gendannes forfra.

15. MF og "Føle magi" evnen (rev)

Et MF er tydeligt at "se" for andre magere. Disse skal blot klare et FV i "Føle almen magi" (jf. Magiens farve, regel 6) for at kunne se et MF. Man kan altså let opdage om en person har "hævet skjoldene". På denne måde kan en smule taktik spille med ind, når man overvejer, om man vil afsløre sine magiske evner (og have et forsvar klar) eller måske kunne overraske en evt. magikyndig modstander!

Skrækangreb

Hvis en mager udsættes for et skrækangreb/tvinges til at slå på skræktabellen, bruger han altid sin fulde PSY som modstand! PSY afsat til et MF påvirker ikke evnen til at modstå skrækangreb.Alt i alt tror jeg på at ideen om et MF kan give meget mere spænding og flere visuelt spektakulære situationer til rollespillet!

MVH.

Søren Niedziella