Flere Besværgelser

Af Peter Bjeldbak

23.07.2002

Magere (ikke SLP’ere) i Ereb Altor satser i for høj grad på offensive og magtfulde besværgelser i såvel skabelses- som udviklingsprocessen for deres person.
Dette ses nemmest ved at tage udgangspunkt i selv ”rutinerede” spillermagere – der ofte til trods for høje CL værdier i deres primære offensive besværgelser, ikke mestrer de små ”nemme” og offensivt uinteressante besværgelser. Denne fokusering skader den rolle som vi ønsker at mageren skal have idet der ikke er plads til den små underfundige og magisk set trivielle besværgelser.

Denne udvikling sætter alvorlig spørgsmål ved den lange og krævende ”uddannelse” som vi antager at en mager gennemgår .. at påstå at man kommer til et niv. der modsvarer FV15 i stavmagi uden at lære sig besværgelsen der sætter lys i spidsen af en magistav (en klassiker) til skoleværdi 1 er urealistisk .. og det er jo netop disse ”små” imponerende ”julelege” der gør mageren spændende.

Årsag:
Spillermagere er nød til at prioritere i skabelses- og udviklingsforløbet, som ikke tillader at man køber førnævnte besværgelser – det er der simpelthen ikke råd til… så der satses på de besværgelser som der redder liv i en snæver situation.. og alle der har prøvet at fremstille en mager ved at det bare ikke rækker langt selv om man vælger beskedne værdier i andre ”discipliner”

Hvad kan gøres?
Vi kan åbne muligheden for at et højt FV i magiskolen gør at besværgelser der må anses for trivielle får en basischance. Dette er en let forståelig og logisk metode for at modvirke ovenstående.

Mit regelforslag:
Lad os tillade at magere kan benytte sig af ”spontan magi” eller ”improviseret magi” således at han/hun med sin overlegne kundskab inden for netop denne skole kan udlede de magiske faktorer der skal til for at skabe et givent resultat. (Hvis man ser i magerens håndbog vil man se at ”spontan magi” også her er tænkt indført .. men dog som særskilt færdighed i modsætning til nærværende forslag)

Eksempel:
Mageren MortenMager som indehaver FV15 i Animisme står og behøver at kunne ride en hest i et hårdt ridt .. velvidende at hans færdigheder indenfor ridning er minimale .. så beslutter han at gøre brug af en besværgelse som han ikke behersker, men grundet sit høje FV kender eksistensen af. Ved at benytte de bestanddele som han jo allerede har en del erfaring kaster han nu besværgelsen ”mikset” efter bedste evne.

Ride (FV5 – magerens håndbog side 64) har SV5 og dermed 1/3 af MortenMager’s FV i netop animisme.

Der kastes 1 eff.gr og eftersom det er en proces der omfatter brugen af intelligens, så er CL = intelligensgruppen for MortenMager.

Såfremt det lykkes så har MortenMager FV = intelligensgruppen i netop denne besværgelse … han modtager IKKE et erf. Første gang.

Eksemplet viser også meget godt hvad det er der går galt i spillet som det er skruet sammen i dag .. det er jo lidt latterligt at animisten ikke kan ride på en hest .. manden har viet sit liv til omgang med dyr og planter …. Men på den anden side set så vil der ikke være plads til indkøb af ”ride” som besværgelse .. det er den slet ikke god nok til.

Nedenfor vigtige punkter i forbindelse med ovenstående forslag:
· Efter at besværgelsen er lykkedes og man derfor har FV i den, så er den at opfatte som indlært på den ”gamle” måde.
· Man kan kun benytte teknikken i besværgelser op til 1/3 af FV i magiskolen (afrundet nedefter).
· Basischance er int.gruppe.
· Såfremt besværgelsen mislykkes afholder mageren sig fra at prøve på denne besværgelse de næste 24 timer .. ham skal lige overveje hvad han gør galt.
· Der kan KUN indlæres besværgelser i egen magiskole dvs. at almen magi foregår på ”gammeldags” maner, ligesom andre magiskoler er ”off limit”.
· Hver gang man skal lave spontan magi (dvs. når man forsøge en besværgelse hvori man ingen FV har) udregnes eventuelt opslag på fummeltabel med 1T20+E+SV for mislykket spontanmagi.