Førstehjælp - samlet regelforslag

Af Simon Serbian

13.12.2001

Vi har i lang tid manglet klare regler på området Førstehjælp. Med dette forslag forsøger jeg at løse de problemer, som det tidligere forslag fremlagde. Desuden har jeg inddraget de gældende regler og essensen i det tidligere forslag.

Regler

 1. Med et vellykket slag for Førstehjælp lægger RP en forbinding og standser blødningen fra et sår. Der kræves noget stof eller klæde af en art for at kunne lave en forbinding (et lille lommetørklæde eller en ringbrynje duer ikke!). Modifikationer på slag: Større skader: (-3), kritisk skade: (-5) og afhugget kropsdel: (-8) jf. pkt. 7.
 2. Der slås ét Førstehjælpsslag pr. kropsdel.
 3. Det tager (antal KP i skade + rustningens abs) SR at udføre Førstehjælpen.
 4. Et vellykket Førstehjælpsslag standser blødningen fra første SR, det tager at lægge forbindingen.
 5. Hvis Førstehjælpen mislykkes slår RP et INT-slag, for at opdage dette. Lykkes INT-slaget ser RP, at forbindingen ikke holder og kan umiddelbart prøve igen, og der er således kun gået 1 SR. Hvis INT-slaget mislykkes, jah så går tiden (jf. pkt. 7) indtil næste KP-forblødning, hvor RP indser, at forbindingen ikke holder - og så kan prøve igen.
 6. Andre RP kan hjælpe ved at forsøge at gennemskue om forbindingen holder (INT-slag).
 7. Blødningstakter fastsættes udfra den mest alvorlige skade RP har - jf. dog nedenfor. En kropsdel, der stadig er på positive KP, har en mindre skade. En kropsdel, der er på 0 eller negative KP, har en større skade.
  • Mindre skader: 1 KP pr. 12 SR
  • Større skader: 1 KP pr. 6 SR
  • Kritisk skade: 1 KP pr. 3 SR
  • Flere kritiske skader: 1 KP pr. 2 SR
  • Afhugget kropsdel: 1 KP pr. SR
 8. Enhver RP kan forsøge blot at holde et sår lukket ved at holde på det. For at gøre dette skal RP slå under (INT + FV i første hjælp). Dette er ikke en færdighed (læs: ingen erf.point). Modifikationer på slag: Større skader: (-3), kritisk skade: (-5) og afhugget kropsdel: (-8).
 9. En helende urts første helende KP kan erstatte Førstehjælp (dvs. lukke såret). Dog kræves der for alt andet end mindre skader, at såret holdes lukket (jf. pkt. 8) indtil urten har virket. Eksempel: En dosis Cepir, givet til en person der har blødende sår, medfører IKKE at personen får 1 KP tilbage. Kun at sårene lukkes.
 10. Hvis et sår blot holdes sammen (pkt. 8) nedsættes blødningstakten til 1 KP pr. FYS min.

  Desuden gælder:

 11. For at få en bevidstløs person til at indtage en helende droge eller lign. kræves et slag for "første hjælp" med halv CL. Mislykkes dette slag er den pågældende dosis af drogen spildt.
Med disse regler løser vi en lang række forhold (tidsforhold, modifikationer og antal slag). Desuden kan jeg nu se en række spændende situationer opstå: Den hårdt sårede, der ikke har mulighed for at lægge førstehjælpen selv, kan nu humpe mod byen med sit dybe sår ... Hvad sker der, hvis man efterlader en såret person i den tro, at forbindingen holder ... ?

Jeg har valgt (pkt. 3) at lade rustningens abs være et generelt mål for, hvor stor, besværlig og tidskrævende den er at få af. Naturligvis må man huske på at f.eks. en ringbrynjeskjorte tages af på én gang.
Diskussionen om heltefærdigheden Lægeevne (der jo heler 1T3 per førstehjælpsslag) mener jeg vi må tage for sig – sammen med diskussionen af disse generelt.