Erebs geografi 612-619 e.O.

Denne side er lavet for at hjælpe spillere og spilledere med at holde styr på hvorledes krige, konfluxer og andre hændelser har påvirket grænserne for Erebs lande. Herunder findes tre oversigtskort over Ereb. Det første viser Ereb som det så ud før forandringerne tog fart. På de to næste er det/de områder, hvori der er sket forandringer market med en cirkel. En kort tekst under billedet beskriver forandringerne.

Ereb før Nidlandskrigen (-614 e.O.)
Ereb før Nidlandskrigen
Ereb som det så ud før de store forandringer som konfluxen og talrige krige har medført. Bemærk den Trakoriske koloni Torilia på Kardiens nordspids samt kongeriget Lindenmaar, der er udsprunget fra det gamle kejserrige Jorpagna.


Ereb efter Nidlandskrigen (614-05.02.619 e.O.)
Ereb efter Nidlandskrigen
Efter at Ærkemageren Vicotniks forsøg på at overtage Ereb blev stoppet i 614 e.o., blevet Nidland fordelt mellem sejrherrerne. Som det fremgår af billedet blev der trukket linier i sandet således at det gamle Nidland blev til fire selvstændige dele, styret af hver sin besættelsesmagt.


Ereb efter den 5. konflux (05.02.619 e.O. og frem)
Ereb efter den 5. konflux
Efter den 5. konflux er der sket store forandringer i Ereb. Øen Marjuras forflytning til de Trakoriske øer er den væsenligste af disse og medførte at to af de Trakoriske øer blev landfaste med hinanden. Et andet resultat af hændelser op til konfluxen var at Trakorien ikke mere formåede at holde sin koloni i Kardien, primært pga. af Ransardernes forsøg på at invadere det Trakoriske kejserrige. I Torilia blev trakorerne smidt i havet og byen blev igen Kardisk territorium. Desværre for Ransarderne tabte de krigen da gudernes udvalgte, Ditlev Hargosøn, sendte sine drager mod den ransardiske invasionsstyrke. To ransardiske provinser, Alerien og Timora, benyttede sig af chancen og erklærede sig selvstændige! Således blev det stækkede Ransard endnu mere formindsket.