Drukningsregler

Af Lisbeth Ludvigsen, Simon Serbian og Søren Niedziella

Resumé

Hvis RP ryger under vand, tælles ned fra 2*FYS+(A-FV i "Svømme") (med takt efter hvad RP foretager sig); derefter slås et PSY-slag; og derefter slås 1T10 (hvor der skal slås højt); endelig kan genoplives med modificerede førstehjælpsslag.

Procedure

Når en rolleperson ender i vandet, og han ikke kan svømme (pga. manglende svømme-FV, metalrustning, tung rygsæk, tunge ting om fødderne eller lign.) følges følgende procedurer for at afgøre, hvorvidt RP drukner:

 1. RP tildeles et antal fysikpoint lig hans FYS*2 + (A)FV i svømme. Eksempel: Jehlin er havnet under vandet i sin helrustning. Han har FYS 15 og (A)FV 11 i "Svømme". Han har altså (2*15+11)=41 fysikpoint at gøre godt med!
 2. Første SR, hvor RP har hovedet under vand, begynder nedtællingen af fysikpoints mod nul. Pr. SR under vand mistes
  • 1 fysikpoint, hvis RP blot holder vejret,
  • 2 fysikpoints, hvis RP er aktiv (bevæger sig eller er i kamp).
 3. Når en persons fysikpoints når nul, vil personen normalt miste bevidstheden. Med en mental kraftanstrengelse kan RP dog udsætte dette lidt. Der slås derfor et PSY-slag. Hvis det lykkes: se punkt 4. Hvis det mislykkes, besvimer RP (og kroppen trækker derefter per refleks vejret – dvs. fylder lungerne med vand!): se punkt 5.
 4. RP formår at holde vejret lidt endnu. Der slås 1T10 per SR. Hver SR skal slås på eller over det antal SR, der er gået siden fysikpoints nåede nul. Det bliver altså sværere og sværere at holde vejret. Hvis der slås under mister RP bevidstheden.
 5. RP er bevidstløs under vand. Hvis han ikke får hjælp inden 15 minutter, dør han.
 6. RP kan genoplives indenfor 15 minutter. Afhængig af hvor lang tid der går kræves følgende for at blive genoplivet:
  • 0-5 minutter: Vellykket førstehjælpsslag (minus 10 på CL),
  • 6-10 minutter: Vellykket førstehjælpsslag (minus 15 på CL),
  • 11-15 minutter: Vellykket førstehjælpsslag (minus 20 på CL).
 7. Hvis det er nødvendigt, at genoplive RP som beskrevet ovenfor, kan RP få permanente skader på følgende vis:
  • Genoplivning indenfor 0-5 minutter: Ingen
  • Genoplivning indenfor 6-7 minutter: INT nedsættes permanent med 1.
  • Genoplivning indenfor 8-9 minutter: INT nedsættes permanent med 2.
  • Genoplivning indenfor 10-11 minutter: INT nedsættes permanent med 3.
  • Genoplivning indenfor 12-13 minutter: INT nedsættes permanent med 4.
  • Genoplivning indenfor 14-15 minutter: INT nedsættes permanent med 5.
 8. Evt. negative modifikationer for FV på INT-baserede færdigheder noteres.
 9. Herefter kan RP forsætte livet (forhåbentligt med fornyet respekt for vandet!).

Dette regelsæt svarer godt til virkeligheden. Man forsøger genoplivning på patienter, der har været ”druknet” i op til 30 minutter. Først derefter erklæres døden for indtruffet. Patienter er genoplivet efter at have været bevidstløse i 40 minutter. Og hjerneskaderne indtræffer først efter omkring 15 minutters bevidstløshed. Reglerne er således strammet lidt her; men bør stadig kunne fungere. Det er trods alt ikke et (nutidigt) moderne Traume-team, der står klar!

Desuden vil det forhold, at man faktisk kan genoplives kunne give anledning til nogle spændende og hektiske scener – eller måske ikke. De sande venner og fjender afsløres...